Zorgaanbieder

R&R Case Management voor zorgaanbieders

Tijdelijke ondersteuning nodig voor zorgmanagement?
R&R Case Management biedt zorgorganisaties interim management.

Heeft u behoefte aan projectmanagement of -ondersteuning binnen uw organisatie?
R&R Case Management biedt projectmanagement binnen de gezondheidszorg.

Voor thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, ziekenhuizen, kleinschalige woonvoorzieningen zijn er de volgende mogelijkheden:
  • Project management
  • Interim management
  • Zorginnovatie
  • Kwaliteitsmanagement

In nauwe samenwerking met u en uw organisatie zoeken we vanuit onze kennis en ervaring naar klantgerichte  oplossingen die ook echt toepasbaar zijn. De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Wij helpen u graag bij de verbetering binnen uw organisatie!