Nieuws

Nieuws

Onderzoek moet terugval bij depressie voorkomen
Grootschalig onderzoek moet aantal terugvallen bij depressie met 30 procent verminderen.
Lees meer
Verzet tegen bezuiniging verpleeghuiszorg zwelt aan
Grote lobby tegen 500 miljoen euro korting op Wlz van start.
Lees meer
Meer leren van calamiteiten
Experts zeggen dat er veel meer van calamiteiten kan worden geleerd dan nu gebeurt.
Lees meer
Naslag-apps populairst in de zorg
Kennisplatform Zorg voor Beter stelt top-10 samen van populairste apps in de zorg.
Lees meer
Casemanager dementie dreigt te verdwijnen
Hoewel iedereen de casemanager dementie een warm hart toedraagt, neemt langzaam maar zeker de reguliere wijkverpleegkundige zijn taken over.
Lees meer
‘Behandel ongelijke gevallen niet gelijk’
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleit voor pluriformiteit in de zorg.
Lees meer
Landelijke regie bij aanpak calamiteiten ontbreekt
Overheid moet in actie komen om aantal calamiteiten te verminderen en daarmee de zorg te verbeteren.
Lees meer
Ggz-cliënten krijgen signaleringsplan op smartphone
App ‘Mijn Oplossingen’ biedt direct hulp aan ggz-cliënten.
Lees meer
Rendement door Blended Care in zorg aangetoond
De digitale hulpomgeving als aanvulling op reguliere face-to-face-gesprekken wint aan populariteit.
Lees meer
Farmacie sponsort zorg met 51 miljoen euro
Farmacie betaalde 51,6 miljoen euro aan zorgorganisaties en artsen.
Lees meer
Cliëntenorganisaties bezorgd over privacy jeugdzorg
‘Regels voor gemeenten ontbreken in de Jeugdwet’
Lees meer
Meeste digital health start-ups in Amsterdam
Amsterdam manifesteert zich in Nederland in toenemende mate als centrum voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de zorg.
Lees meer
SCP doet nulmeting over thuiszorg
Mensen die voor langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp in het huishouden het liefst van naasten.
Lees meer
Nederlander wil gezondheidsdata delen met zorgverzekeraar
De helft van de Nederlanders is bereid om gezondheidsdata uit apps te delen met zorgverzekeraars.
Lees meer
Verzekeraars en gemeenten willen beter samenwerken in wijken
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoeken hoe ze de zorg en ondersteuning in de wijken beter op elkaar kunnen afstemmen.
Lees meer
CPB: Financiële schokken blijven binnen sociaal domein
Gemeenten vangen financiële schokken zorg niet op door uitgaven andere domeinen te verlagen.
Lees meer
EU werkt aan wetenschapscloud
Viruele omgeving waarin Europese onderzoekers resultaten delen.
Lees meer
‘Gemeenten onzorgvuldig met persoonsgegevens sociaal domein’
Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor verkeerd verwerken van gegevens.
Lees meer
‘Zorg kan aanzienlijk besparen zonder voedselverspilling’
Wastewatchers en AAFM gaan voedselverspilling in ziekenhuis in Meppel tegen.
Lees meer
Virtueel kankercentrum voor toponderzoek
Vijf toponderzoekers in de oncologie bundelen krachten. De overheid draagt bij.
Lees meer
‘Co-financiering werkt op kleine schaal'
Aantrekkelijk rendement en maatschappelijke relevantie moet investeerders verleiden.
Lees meer
Incidenten verwarde personen met 65 procent toegenomen
In totaal waren er in 2015 bijna 66 duizend meldingen van overlast door verwarde mensen.
Lees meer
Veld geschokt door zuinigheid gemeenten
Het nieuws dat veel gemeenten geld overhouden op de Wmo ontlokt verbijsterde reacties.
Lees meer