Mantelzorgnetwerk opzetten

Workshop “Mantelzorgnetwerk opzetten”

Deze workshop is bedoeld voor mantelzorgers. We geven een overzicht van mogelijkheden om uw netwerk te vergroten en om mensen uit het netwerk zo goed mogelijk in te zetten. Zeker als de zorg langer duurt valt het niet altijd mee om iedereen gemotiveerd te houden.  We geven daarom een aantal praktische tips om deze waardevolle zorg vol te kunnen houden. 

Het kan daarnaast goed zijn om andere mantelzorgers te ontmoeten. Er is daarom tijdens de pauze voldoende gelegenheid om ervaringen te delen. Als er interesse is voor lotgenotencontact kunnen we dat ook organiseren.